ข้อมูล, เอกสาร และรูปภาพต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์ภายใต้เงื่อนไขของ monobosignature.com
โดยการดำเนินการต่างๆ จะต้องเป็นไปภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  • เมื่อนำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปใช้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มา monobosignature.com
  • การใช้ประโยชน์ทางการค้า ห้ามนำไปจำหน่ายหรือใช้งานในเชิงพาณิชย์ หรือหาผลประโยชน์อื่นใด
  • การแบ่งปัน ในกรณีที่นำข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไปแก้ไขหรือดัดแปลงแล้ว ท่านควรจะทำการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันกับลิขสิทธิ์นี้
  • เงื่อนไขต่างๆ ข้างต้น อาจได้รับการยกเว้นได้ แต่ต้องได้รับการยินยอมจาก monobosignature.com


** เงื่อนไขข้างต้นนี้ไม่มีผลจำกัดต่อการใช้งานของเว็บไซต์ และสิทธิอื่นๆ ของท่าน ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ monobosignature.com **