1. วิธีวัดขนาดเท้าเพื่อหา size

 

 

 

ใช้วัดไซส์รองเท้ารุ่น STREET 1 , 1.2 , 2 , 3 , 4 / STREET 1 LIMITED / STREET CLASSIC

 

 

 

ใช้เทียบไซส์รองเท้ารุ่น RUBBERSOUL

 

 

 

ใช้เทียบไซส์รองเท้ารุ่น COMPACT

 

 

 

ใช้เทียบไซส์รองเท้ารุ่น ARTHUR