Welcome to Kardasshoes.com

รองเท้า "KARDAS" หนึ่งในไอเท็มฮอต ที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณหนุ่มๆได้ใส่รองเท้าที่เท่ห์ มีสไตล์ พร้อมคีพลุคความเท่ห์ สมาร์ท ส่งให้คุณแล้วที่นี่!
อีกทั้งรองเท้า KARDAS ได้ผ่านการรับรองจากสมาคมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ASTM) แล้ว โดยการใช้เครื่องมือต่างๆทดสอบความยืดหยุ่นของรองเท้า KARDAS
โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดสอบด้วยเครื่องกดทับที่มีน้าหนัก 300 kg. จากความสูง 2000 mm. ซึ่งตัวรองเท้ายังคงสภาพเดิม ไม่ยุบแบน และไม่ฉีกขาด